Warsztaty Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne warsztaty Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej rozpoczynające się w styczniu   2011.

Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.  

Rekrutacja na kurs trwa od 03 do 16 stycznia 2011r.

Kurs odbędzie się w dniach 24 – 27.01.2011 w godzinach 15.00 – 20.55

Limit przyjęć wynosi 17 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz oraz umowę i przesłać faksem pod numer: fax (22) 668 86 28 lub mailem na adres  k.cieslak@wsptwp.eu . Dokumenty  można też składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie przy ul. Urbanistów 3

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Ramowy program kursu TUTAJ.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.