Bezpłatny kurs Tworzenie biznes planu w Człuchowie

Wydział Zamiejscowy w Człuchowie rozpoczyna rekrutację na bezpłatne warsztaty „Tworzenie biznes planu”. Rekrutacja potrwa do 04 lutego 2011, ale warto się śpieszyć, ponieważ o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zajęcia będą odbywały się od 14 do 17 lutego, w godzinach od 15.00 do 20.55, w Wydziale zamiejscowym  w Człuchowie. Podczas warsztatów zapewniamy bezpłatny obiad dla wszystkich uczestników.

Uczestnictwo w warsztatach gwarantuje między innymi:

– zdobycie nie tylko teoretycznej wiedzy, ale również praktycznych umiejętności, które pozwolą
na stworzenie wartościowego i skutecznego Biznes planu(od pomysłu aż do końcowej dokumentacji),

– zapoznanie się z podstawową terminologią i zasadami tworzenia Biznes planu,

– poznanie możliwych źródeł pomysłów, kreatywnych metod, a także zasad selekcji i oceny pomysłów,

– poznanie narzędzi służących do oceny efektywności ekonomicznej (koszty, przychody, sprawozdania pro-forma, główne analizy finansowe).

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział
w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Prowadzący zajęcia – mgr inż. Waldemar Czachorowski jest doświadczonym praktykiem, autorem wielu publikacji, wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego, Doradcą w Ministerstwie Zdrowia oraz Ministerstwie Pracy w zakresie Zarządzania Projektami, liderem wielu projektów w zakresie badań marketingowych, controllingu, budowania strategii rozwoju czy przekształcania struktury organizacyjnej.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach powinny wypełnić  kwestionariusz oraz umowę, dołączyć kserokopię dowodu osobistego, a następnie:

– przesłać faksem pod numer: fax 59 834 11 68,

– lub mailem na adres czluchow@wsptwp.eu,

– dokumenty można również składać osobiście w Dziekanacie Wydziału

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 59 834 11 68 lub (22) 403 18 03.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.