Warsztaty „Zakładanie własnej firmy”

 

Wydział Zamiejscowy w Człuchowie rozpoczyna rekrutację na bezpłatne warsztaty „Zakładanie własnej firmy”. Rekrutacja potrwa do 25 lutego 2011, ale warto się śpieszyć, ponieważ o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zajęcia będą odbywały się od 7 do 10 marca w godzinach od 15.00 do 20.55, w Wydziale zamiejscowym  w Człuchowie. Podczas warsztatów zapewniamy bezpłatny obiad dla wszystkich uczestników.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz oraz umowę i przesłać faksem pod numer: fax 59 8341168 lub mailem na adres : b.kondys@wsptwp.eu Dokumenty  można też składać w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego w Człuchowie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 59 8341168 .

Uczestnicy zakwalifikowani na kurs zostaną poinformowani telefonicznie.

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego. Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.