Podstawy rachunkowości – zapraszamy na kurs w Katowicach

Wydział Nauk Społeczno – Pedagogicznych ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny kurs  Podstawy rachunkowości  rozpoczynające się w maju  2011 r.

Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych.

Rekrutacja na kurs trwa od 4 do 15 kwietnia 2011 r.

Realizacja kursu w dniach 04-06/05/2011 oraz 11-13/05/2011  r.

Kurs  realizowany jest przez 2 kolejne tygodnie od środy do piątku w godzinach 15.00 – 20.55.

Limit przyjęć wynosi 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz oraz umowę i przesłać faksem pod numer: fax 32 2582706  lub mailem na adres a.widlak@wsptwp.eu Dokumenty  można też składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach ul. Katowicka 27

Więcej informacji pod numerem tel. 32 3513740

 Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Ramowy program kursu TUTAJ

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.