OFERTA PRACY: Specjalista(ka) ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości

W zawiązku z realizacją przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie projektu pt. „Kreatywny Humanista” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osób na stanowisko – Specjalista(ka) ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości >>

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie raportów pokontrolnych oraz zaleceń i rekomendacji mających na celu właściwą realizację merytoryczną Projektu;
 • przedstawianie Koordynatorowi na bieżąco sprawozdań o stanie realizacji zadań
  i o wynikłych nieprawidłowościach;
 • współpraca ze specjalistą ds. sprawozdawczości finansowej, specjalistą ds. organizacji
  w zakresie realizowanych zadań i osiąganych wskaźników;
 • współpraca ze specjalistą ds. rozliczeń finansowych w zakresie przygotowania części merytorycznej sprawozdań oraz wniosków o płatność;
 • katalogowanie beneficjentów Projektu;
 • prowadzenie sprawozdawczości w systemie PEFS (gromadzenie danych o uczestnikach projektu (PEFS));
 • przygotowanie planu oraz metod i narzędzi monitorowania realizacji Projektu;
 • przygotowanie, rozprowadzenie i zbieranie kwestionariuszy monitorujących oraz opracowywanie i przedstawianie wyników Koordynatorowi wraz z rekomendacjami zmian;
 • monitorowanie Beneficjentów Ostatecznych, w tym: kontrola oświadczeń beneficjentów w zakresie zgodności z Projektem oraz wytycznymi PO KL oraz weryfikacja danych dotyczących beneficjentów z PEFS;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • kreatywność, wychodzenie z własną inicjatywą;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (również jako praktykant lub stażysta)
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, bardzo dobra organizacja pracy;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
 • mile widziana znajomość języka obcego.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • bardzo dobre warunki finansowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego do dnia 31 maja 2011 r. na adres: e.siuda@wsptwp.eu. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: Specjalista(ka) ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.