Zapytanie ofertowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na zakup akredytowanego szkolenia i egzaminu dla pracowników biura projektu z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2

kod CPV: 80511000-9

Termin składania ofert upływa 14 czerwca 2011 roku o godzinie 12.00

Oferty należy wysyłać na adres e-mail: kreatywnyhumanista@wsptwp.eu

Specyfikacja zamówienia

1. Zamawiający:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

2. Forma postępowania:
Zapytanie ofertowe

3. Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje  akredytowane szkolenie i egzamin dla 4 pracowników biura projektu „Kreatywny Humanista” z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2  Foundation.

kod CPV: 80511000-9

Miejsce Szkolenia : Warszawa

4. Termin składania ofert:

Oferty będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia14 czerwca 2011 roku do godziny 12.00 na adres e-mail: kreatywnyhumanista@wsptwp.eu

5. Oferta:

Oferta powinna zawierać cenę brutto szkolenia i egzaminu łącznie, proponowane terminy szkoleń, program oraz informację o instytucji szkoleniowej.

6. Zasady udzielenia zamówienia:

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Oferty będą wybierane według ceny oraz doświadczenia instytucji szkoleniowej.

7. Inne Informacje:

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Osoba kontaktowa:

Wszelkie zapytania i oferty prosimy kierować na adres kreatywnyhumanista@wsptwp.eu