Ewaluacja – zdrowy rozsądek stosowany

Filozofowie Wschodu mawiali, że jedyną stałą rzeczą we wszechświecie jest zmiana. Skoro zmiana jest nieunikniona – nie ma sensu z nią walczyć. Należy jednak tak kierować własnymi krokami, by wykorzystać nadarzające się możliwości i unikać pułapek. Proces ten doskonale ułatwia i wspiera ewaluacja. Pozwala świadomie kierować rozwojem zarówno jednostek, jak
i organizacji czy instytucji.

Obecnie praktycznie każdy projekt czy wniosek grantowy wymaga zaplanowania ewaluacji już na etapie jego opracowywania.  Niestety, wiele osób na hasło „ewaluacja” reaguje co najmniej dezorientacją
i niepokojem (a najchętniej ewakuacją;). Zupełnie niepotrzebnie. Bo ewaluacja naprawdę da się „oswoić”! Wysiłek, który włożymy w owo oswajanie powróci wielokrotnie w postaci skuteczniejszych działań praktycznie w każdej sferze życia zawodowego.  A działania projektowe są na to doskonałym dowodem.