Zapraszamy na kurs komunikacji interpersonalnej w Katowicach

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny Kurs komunikacji interpersonalnej rozpoczynający się we wrześniu  2011.

Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Rekrutacja na kurs trwa od 5-16 września 2011 r.

Warsztaty odbędą się w dniach 26 – 29 września w godzinach 15.00 do 20.55

Limit przyjęć wynosi 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz oraz umowę  i przesłać faksem pod numer: fax 32 258 27 06 lub mailem na adres:

marketing-katowice@wsptwp.eu .

Dokumenty można też składać w Dziekanacie Wydziału Nauk  Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przy ulicy Katowickiej 27.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3513744 lub 22 403 18 03

Ramowy program kursu TUTAJ

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego.