W Szczecinie zapraszamy na kurs Zarządzania sobą w czasie

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne warsztaty „Zarządzania sobą w czasie”  rozpoczynające się we wrześniu 2011.

Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Rekrutacja na kurs trwa od  5-16 września 2011 r.

Warsztaty odbędą się w dniach 26 – 29 września w godzinach 15.00 do 20.55

Limit przyjęć wynosi 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program kursu TUTAJ

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić umowę i kwestionariusz przesłać go faksem pod numer fax 91 422 51 21  lub mailem na adres : szczecin@wsptwp.eu

Kwestionariusze można też składać w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przy pl. Jana Kilińskiego 3 pok. 201 (II piętro). 

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.