ZAPYTANIE OFERTOWE

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie w związku z realizacją projektu Kreatywny Humanista współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na : opiekę redakcyjną, skład (łamanie) i wydruk książki w nakładzie 1000 egzemplarzy

Kod CPV 79970000-4 Usługi publikacji.

Termin składania ofert upływa 30 września o godzinie 12.

Oferty należy wysyłać na adres e-mail: kreatywnyhumanista@wsptwp.eu

Specyfikacja zamówienia 

1. Zamawiający:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

2. Forma postępowania:
Zapytanie ofertowe

3. Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:

Opiekę redakcyjną, nadanie ISBN, skład (łamanie) i wydruk książki w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Skład (łamanie) : krój – Times 10/12, trzy rzędy tytułów, tabele, trzy korekty; wersja elektroniczna w PDF-ie, objętć 13-16 ark. wyd.; format B zwężony 15×24.

Druk: okładka: kolor 4+1, okładka lakier matowy; środki: kolorystyka 1+1; papier offset 80g/m2, druk z PDF lub z kalek. Objętć 300-350 stron, format  B zwężony 15×24, twarda oprawa.

Opieka redakcyjna : Poza kosztami składu i druku książki w zakres usługi wchodzić będzie współpraca z autorami publikacji, nadzór nad harmonogramem dostarczenia treści merytorycznych, zawarcie stosownych umów z autorami publikacji. Dobór autorów publikacji i ustalenie kosztów honorarium zostaje po stronie Zamawiającego.

4. Termin składania ofert:
Oferty będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 30.09.2011r. do godziny 12.00 na adres: kreatywnyhumanista@wsptwp.eu

5. Zasady udzielenia zamówienia:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

a) cena

b) doświadczenie wydawnictwa w wydawaniu publikacji naukowych.

6. Inne informacje:
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Prawo Zamówień Publicznych.

7. Osoba kontaktowa:
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres kreatywnyhumanista@wsptwp.eu bądź telefonicznie pod numer 22 4031803

Treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ