Zapraszamy na kurs Rozwiązywania konfliktów w Warszawie

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny warsztat “Rozwiązywanie konfliktów” odbywający się w dniach 17-20.10.2011 r. Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, bezrobotnych oraz  niepełnosprawnych. Przygotowane działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Rekrutacja na kurs trwa od 26 września do 07 października 2011 r.

Limit przyjęć wynosi 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs odbędzie się w godzinach 15.00 do 20.55

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny przesłać faksem wypełniony kwestionariusz wraz z umową pod numer: fax 22 668 86 28 lub mailem na adres: kreatywnyhumanista@wsptwp.eu Wypełnione dokumenty aplikacyjne można również składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie przy ulicy Urbanistów 3

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 4031803.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach oraz zakres nabytych kompetencji.

Program warsztatu dostępny jest tutaj.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu “Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.