Zapraszamy na kurs radzenia sobie ze stresem w Człuchowie

Wydział Zamiejscowy w Człuchowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny trening Radzenia sobie ze stresem rozpoczynający się w listopadzie 2011r. Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach,  bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy  i podnoszenie kompetencji miękkich.

Rekrutacja na kurs trwa od 01 listopada 11 listopada 2011 r.

Realizacja kursu 21 do 24 listopada 2011 r. w godzinach 15.00 do 20.55

Limit przyjęć wynosi 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić umowę oraz kwestionariusz i przesłać go faksem pod numer: tel/fax 59 8341168 lub mailem na adres czluchow@wsptwp.eu Kwestionariusze można też składać w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego w Człuchowie, Osiedle Witosa 20.

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Ramowy program kursu TUTAJ

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.