Poszukujemy specjalisty/ki ds finansów

 

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osób na stanowisko /Specjalista(ka) ds. obsługi finansowej.

Główne zadania:

 • Przygotowywanie wniosków o płatność, zgodnie z harmonogramem płatności oraz wytycznymi POKL;
 • Przygotowanie i uaktualnianie szczegółowego  cash flow oraz budżetu Projektu;
 • Kwalifikowanie dokumentów finansowo – księgowych, zgodnie z budżetem Projektu;
 • Weryfikacja wniosków o płatność;
 • Prawidłowe przygotowanie, katalogowanie oraz archiwizowanie dokumentacji finansowej Projektu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • poparta udokumentowanym doświadczeniem wiedza z zakresu zasad kwalifikowalności wydatków i rozliczeń projektów finansowanych z EFS;
 •  znajomość specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych;
 • odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
 • atutem będzie doświadczenie w projektach społecznych/edukacyjnych w uczelniach wyższych oraz w rozliczaniu projektów partnerskich.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze;
 •  bardzo dobre warunki finansowe
 • Oferujemy pracę  na czas określony do 30 kwietnia 2012r.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego do dnia 18 października 2011r. r. na adres: r.kowalska@wsptwp.eu .

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: Specjalista(ka)ds. obsługi finansowej „.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych  osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.