Poszukujemy trenerów

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji trenera warsztatu/szkolenia w związku z realizacją projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

2. Forma postępowania:

Zapytanie ofertowe

3. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia następujących 28 godzinnych szkoleń z następujących
zakresów i w następujących Wydziałach WSP TWP w Warszawie

1/ Biznes Plan – Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

2/Sztuka negocjacji – Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

3/Zakładanie własnej firmy – Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

4/ Zakładanie własnej firmy  – Wydział Zamiejscowy w Szczecinie lub Wydział Zamiejscowy w Wałbrzychu

5/ Biznes Plan – Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

6/ Sztuka negocjacji – Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

4. Kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

5. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa  09/12/2011 o godzinie 12.00

Oferty należy wysyłać na adres e-mail: blech@alk.edu.pl

 

6. Oferta:

Oferta powinna zawierać:

  • CV, list motywacyjny,
  • zapis w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb      niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.97 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.)”
  • informację, prowadzeniem których szkoleń są Państwo zainteresowani,
  • oczekiwaną wysokość stawki godzinowej,
  • proponowany program zajęć

7. Zasady udzielenia zamówienia:

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.  Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

a) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z tematyki objętej zamówieniem

b) cena

c) program szkolenia

 

8. Inne informacje:

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Prawo Zamówień Publicznych.

 

9. Osoba kontaktowa:

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres blech@alk.edu.pl  bądź telefonicznie pod numer 22 519 21 27

Zapytanie trenerzy ALK