Partner Projektu „Kreatywny Humanista” – Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie to niepubliczna uczelnia akademicka, ciesząca się znakomita opinią pracodawców, zwyciężająca od lat w rankingach edukacyjnych. Ostatnim sukcesem uczelni w tej dziedzinie było pojawienie się w październiku 2009 r., jako jedynej polskiej szkoły wyższej, w dwóch rankingach „Financial Times”, w tym – na 36 miejscu w świecie znalazł się oferowany przez ALK program studiów magisterskich na kierunku zarządzanie.

Na uczelni Koźmińskiego można studiować prawo, zarządzanie ( w tym – jako specjalność – psychologię w zarządzaniu), finanse i rachunkowość, administrację, europeistykę i socjologię. Przy czym studia z zarządzania oraz finansów i rachunkowości są prowadzane także w języku angielskim. Zwłaszcza na tych kierunkach kształci się wielu studentów zagranicznych. Natomiast Polacy studiujący w ALK mogą część studiów odbywać za granicą w ramach programu ERASMUS oraz umów bilateralnych z 80 uczelniami z całego świata.  Rocznie na taką wymianę wyjeżdża ok. 100 osób.

W swojej ofercie uczelnia posiada ok. 40 kierunków studiów podyplomowych, studia MBA oraz studia doktoranckie. Do tej pory wykształciła ponad 20 tys. osób, wypromowała 40 doktorów w zakresie zarządzania i ekonomii, a od 2009 roku uruchomiła seminarium doktoranckie z prawa. Jako jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Powstała w 1993 roku jako Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, a sześć lat później, jako pierwsza szkoła wyższa w Europie Środkowo-Wschodniej,  uzyskała prestiżową akredytację EQUIS. Od 2008 roku posiada także akredytację AMBA. W 2004 roku, jako pierwsza i jedyna uczelnia w Polsce, otrzymała ocenę wyróżniającą od Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie i marketing, wyprzedzając nawet renomowane uniwersytety i akademie ekonomiczne.