Sztuka negocjacji w Warszawie

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne warsztaty Sztuka negocjacji rozpoczynające się w styczniu  2012.

Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Rekrutacja na kurs trwa od 2 do 16 stycznia 2012 r.

Realizacja kursu w dniach 23-26.01.2012

Kurs  realizowany jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00 – 20.55.

Limit przyjęć wynosi 20 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz  i przesłać faksem pod numer: fax (22) 668 86 28 lub mailem na adres  kreatywnyhumanista@wsptwp.eu .

Dokumenty  można też składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie przy ulicy Urbanistów 3. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 822 96 23 w. 228  lub (22) 403 18 03

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Ramowy program kursu TUTAJ

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.