Kurs tworzenia biznes planu w Warszawie

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie rozpoczyna rekrutację na bezpłatne warsztaty „Tworzenie biznes planu”. Rekrutacja potrwa do 16 stycznia 2012r., ale warto się śpieszyć, ponieważ o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych.

Limit przyjęć 20 osób.

Zajęcia będą odbywały się od 23 do 26 stycznia, w godzinach od 15.00 do 20.55, w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Uczestnictwo w warsztatach gwarantuje między innymi:

  • zdobycie nie tylko teoretycznej wiedzy, ale również praktycznych umiejętności, które pozwolą na stworzenie wartościowego i skutecznego Biznes planu(od pomysłu aż do końcowej dokumentacji),
  • zapoznanie się z podstawową terminologią i zasadami tworzenia Biznes planu,
  • poznanie możliwych źródeł pomysłów, kreatywnych metod, a także zasad selekcji i oceny pomysłów,
  • poznanie narzędzi służących do oceny efektywności ekonomicznej (koszty, przychody, sprawozdania pro-forma, główne analizy finansowe).

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach powinny wypełnić  kwestionariusz oraz  dołączyć kserokopię dowodu osobistego, a następnie:

  • przesłać faksem pod numer: fax (22) 403 18 03 lub mailem na adres kreatywnyhumanista@wsptwp.eu,
  • dokumenty można również składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie przy ulicy Urbanistów 3. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 822 96 23 w. 228 lub (22) 403 18 03.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie zapraszamy!