Zakładanie własnej firmy – ostatni kurs w Warszawie

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne warsztaty Zakładanie własnej firmy rozpoczynające się 20.02.2012. Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach,  bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

 

Rekrutacja na kurs trwa od 30.01 do 10.02.2012 r. Limit przyjęć wynosi 20 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program kursu znajdziesz TUTAJ

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz  i przesłać mailem na adres j.kasianiuk@wsptwp.eu lub faksem pod numer: fax 22 6688628 Dokumenty  można też składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie przy ul Urbanistów 3. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  22 4031803

Uczestnicy zakwalifikowani na kurs zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 14 lutego 2012r.

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.