Ostatni kurs „Zakładanie własnej firmy” w Wałbrzychu

Wydział Zamiejscowy w Wałbrzychu ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne warsztaty Zakładanie własnej firmy rozpoczynające się 27.02.2012. Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach,  bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Rekrutacja na kurs trwa od 06.02 do 17.02.2012 r. Limit przyjęć wynosi 20 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program kursu znajdziesz TUTAJ

Kurs odbędzie się w terminie od 27.02 do 01.03.2012 r na Wydziale Zamiejscowym WSP TWP w Wałbrzychu przy ul. Matejki 6 w godzinach od 15.00 do 20.55

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz i przesłać mailem na adres walbrzych@wsptwp.eu  lub faksem pod numer: fax (74) 842 99 79 . Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  22 4031803

Uczestnicy zakwalifikowani na kurs zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 21 lutego 2012r.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.