Bezpłatna konferencja „Przedsiębiorczość w Polsce – stan i perspektywy rozwoju”

konferencja

Konferencja podsumowująca realizację Projektu „Kreatywny Humanista”

Przedsiębiorczość w Polsce-stan i perspektywy rozwoju”

Termin: 14 marca 2012 (środa)

Celem konferencji jest, poza podsumowaniem realizacji projektu, diagnoza stanu przedsiębiorczości w Polsce, wskazanie barier i problemów na drodze rozwoju przedsiębiorczości oraz popularyzowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Opis konferencji:

Konferencja składa się z 3 bloków tematycznych, które prezentowane będą w ramach paneli merytorycznych pt.:

  • „Człowiek przedsiębiorczy – między postawą a działaniem”,

  • Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce”,

  • „Perspektywy i szanse rozwoju przedsiębiorczości”.

Wybór zagadnień związany jest z celami oraz rezultatami projektu „Kreatywny Humanista”. Wśród prelegentów zaproszonych na konferencję znalazły się osoby, które oprócz niekwestionowanej wiedzy w dziedzinie przedsiębiorczości, współpracowały z WSP TWP w Warszawie przy realizacji projektu, m.in.: kadra dydaktyczna Akademii Leona Koźmińskiego (partnera projektu) oraz przedstawiciele przedsiębiorców, wybitnych ekspertów oraz nauczycieli przedsiębiorczości.

—> REJESTRACJA <—

_______________________________

Program konferencji (wersja pdf. do pobrania)

______________________________

Program ramowy konferencji

 

10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna

10.30–10.45powitanie gości i słowo wstępne – JM Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie – prof. dr hab. Julian Auleytner

10.45–11.00prezentacja projektu „Kreatywny Humanista”(efekty i rezultaty projektu) – koordynator Projektu

 

* wystąpienia prelegentów zaplanowane na 15 minut

 

Panel I: 11.00–12.30

Człowiek przedsiębiorczy – między postawą a działaniem

11.00–11.10 moderator (dr Olgierd Annusewicz)

 

  1. 11.10–11.25 – Przedsiębiorczość w Polsce- Polska na tle innych państw w rankingach i statystykach międzynarodowych

(dr Marta Gębska )

 

  1. 11.25–11.40 – Teoretyczny profil osobowości przedsiębiorczej

(Sylwia Lewandowska-Akhvlediani)

 

  1. 11.40–11.55 – Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na poziomie akademickim.

(prof. Jerzy Cieślik)

 

11.55–12.30 I panel dyskusyjny

12.30–12.45 przerwa kawowa

 

 

Panel II: 12.45–14.15

Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

 

12.45–12.55 moderator (dr Tomasz Godlewski)

12.55–13.10 – Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości osób młodych na przykładzie województwa lubelskiego

(dr Joanna Plak)

 

13.10–13.25 Psychospołeczne uwarunkowania przedsiębiorczości w opinii studentów państwowej uczelni. Opis przeprowadzonych badań.

(dr Rajmund Morawski)

 

 

13.25–13.40 – Humanista w biznesie, czyli jak pokonać bariery i odnieść sukces we własnej firmie.

(Kinga Kuźma Gołdanowska)

 

13.40–14.15 II panel dyskusyjny

14.15–14.45 przerwa obiadowa

 

Panel III: 14.45–16.15

Perspektywy i szanse rozwoju przedsiębiorczości

14.45–14.55 ­moderator (dr Joanna Plak)

 

 

  1. 14.55–15.10 Przedsiębiorczość akademicka – signum temporis nowoczesnej uczelni

(prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka )

 

  1. 15.10–15.25 – Biznes a kultura – szanse rozwoju przedsiębiorczości poprzez przemysły kultury

(Maciej Mazerant wydawca Magazynu „Purpose – Kultura, Nauka, Przedsiębiorczość”)

 

  1. 15.25–15.40 – Gospodarka społeczna w UE i w Polsce – między przedsiębiorczością społeczną i CSR

(dr hab. Mirosław Grewiński i Martyna Wronka )

 

 

15.40–16.15 III panel dyskusyjny

 

16.15–16.30 podsumowanie i zakończenie konferencji

Podsumowanie i zakończenie konferencji – prof. dr hab. Julian Auleytner

 

 

Lista Prelegentów:

dr Olgierd Annusewiczmoderator panelu II „Przedsiębiorczość jako postawa „

dr Olgierd Annusewicz– jest doświadczonym konsultantem biznesowym w zakresie zarządzania zespołami projektowymi, Human Capital (programy oceny i motywacji pracowników), marketingu, PR, Crisis Communication w międzynarodowych organizacjach biznesowych. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji naukowych, a także licznych materiałów szkoleniowych oraz dydaktycznych.

 

prof. Jerzy CieślikKształtowanie postaw przedsiębiorczych na poziomie akademickim

 

prof. Jerzy Cieślik – profesor nadzwyczajny, od 2004 r. kieruje Katedrą Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego. Przez długi czas związany był z najstarszą polską uczelnią ekonomiczną SGPIS (obecnie SGH). Jest członkiem m.in. European International Business Association, Academy of International Business oraz Stowarzyszenia E- learningu Akademickiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z; przedsiębiorczością międzynarodową, przedsiębiorczością technologiczną, oraz rozwojem przedsiębiorczości.

 

dr Tomasz Godlewski – moderator panelu II „Przedsiębiorczość jako postawa”

 

dr Tomasz Godlewski – jest adiunktem w zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w marketingu politycznym. Jest również uznanym praktykiem badawczym w zakresie prowadzenia badań marketingowych.

 

dr Marta Gębska – Przedsiębiorczość w Polsce- Polska na tle innych państw w rankingach i statystykach międzynarodowych

 

Marta Gębska – naukowo związana z Wyższą Szkołą Pedagogiczna TWP w Warszawie. Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: Polityka Społeczna Banku Światowego; Polityka edukacyjna; Społeczne projekty Banku Światowego; Organizacje pozarządowe.

 

dr Rajmund Morawski – Psychospołeczne uwarunkowania przedsiębiorczości w opinii studentów państwowej uczelni. Opis przeprowadzonych badań.

 

Rajmund Morawski – socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat na Uniwersytecie Śląskim. Swoje zainteresowania od końca la 80-tych ogniskuję wokół grup samopomocy (sektora pozarządowego). Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Studiów Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu oraz Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

 

Kinga Kuźma GołdanowskaHumanista w biznesie, czyli jak pokonać bariery i odnieść sukces we własnej firmie

 

Kinga Kuźma Gołdanowska – jest absolwentką WSP TWP w Warszawie, która po ukończeniu studiów, zdecydowała się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jest założycielką i dyrektorką autorskiego przedszkola Our Preschool oraz sieci przedszkoli Przy Lesie w Warszawie, Legionowie i Jabłonnej.

 

 

dr Joanna Plak – Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości osób młodych na przykładzie województwa lubelskiego

 

Joanna Plak – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (WDiNP, IPS). Pracuje w WSP TWP w Warszawie w Katedrze Politologii. Do jej zainteresowań badawczych należy polityka społeczna ze szczególnym uwzględnieniem włoskiej polityki społecznej oraz ubezpieczeń emerytalnych. Autorka książki oraz licznych artykułów poświęconych tym zagadnieniom. Członkini PTPS. W 2010 r. skończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations w badaniach naukowych. Posiada certyfikat trenera akademickiego.

 

Sylwia Lewandowska–AkhvledianiTeoretyczny profil osobowości przedsiębiorczej

Sylwia LewandowskaAkhvlediani – trener, konsultant i psycholog międzykulturowy. Związaną z treningiem odpowiedzialnych postaw i zachowań menedżerskich. Współpracowała także z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Krajową Izbą Gospodarczą, Agendą ONZ – UNDP. Prowadziła projekt budowania lokalnych partenrstw międzysektorowych dla Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Przedsiębiorczość akademicka – signum temporis nowoczesnej uczelni

 

Aldona Frączkiewicz-Wronka – zajmuje się naukami o polityce i zarządzaniem w sektorze publicznym; specjalności: polityka społeczna, zarządzanie organizacjami nonprofit, polityka ochrony zdrowia. Pracuje na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych WSP TWP w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

dr hab. Mirosław Grewiński – Gospodarka społeczna w UE i w Polsce – między przedsiębiorczością społeczną i CSR

Mirosław Grewiński – jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym autorem, współautorem lub redaktorem 17 książek na tematy związane z polityką społeczną i regionalną UE. Od lat związany ze szkołą naukową prof. J.Auleytnera. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są głównie: polityka spójności UE, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa i obywatelska polityka społeczna, rozwój lokalny.

Maciej MazerantBiznes a kultura – szanse rozwoju przedsiębiorczości poprzez przemysły kultury

 

Maciej Mazerant – jest założycielem i właścicielem European Culture Consulting – Culture Factory, a także wydawcą magazynu „Purpose – Kultura, Nauka, Przedsiębiorczość”. Menadżer kultury i projektów kreatywnych w obszarze edukacji i nauki. Ekspert w zarządzaniu projektami oraz pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej. Pomysłodawca szeregu projektów z obszaru kultury i przedsiębiorczości, w tym Agroarte, Kreatywny Szlak Województwa Łódzkiego czy Kreatywni Samozatrudnieni, mających na celu rozwój kreatywnego potencjału mieszkańców regionu łódzkiego. Współpracował z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Polską Akademią Nauk, Urzędem Miasta Łodzi, Urzędem Marszałkowskim, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz organizacjami branżowymi z sektora kultury, turystyki i nauki.

 

—>REJESTRACJA<—

Zaproszenie

Program konferencji (wersja pdf. do pobrania)