Zapytanie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie,

w związku z realizacją projektu „Kreatywny Humanista” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1,  składa zapytanie ofertowe na obsługę cateringową w trakcie konferencji podsumowującej projekt.

Termin składania ofert upływa 02 marca 2012 roku o godzinie 15.00.

Oferty należy wysyłać na adres e-mail: r.bogacki@wsptwp.eu

 

  1. Szczegółowy opis zamówienia:

Obsługa cateringowa w trakcie konferencji w dniu 14.03.2012r. w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie ul. Urbanistów 3.

Ilość przerw kawowych – 3

Przerwa obiadowa – 1 (obiad w formie stołu szwedzkiego)

Ilość uczestników – 100

Zamówienie obejmuje również zapewnienie obsługi kelnerskiej, naczyń stołowych szklanych,sztućców, obrusów i serwetek

 

  1. Termin składania ofert:

Oferty będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 02 marca 2012 roku do godziny 15.00 na adres r.bogacki@wsptwp.eu

 

  1. Oferta:

Oferta powinna zawierać wycenę usługi oraz proponowane menu obiadowe.

 

  1. Zasady udzielenia zamówienia:

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Oferty będą wybierane według ceny oraz różnorodności proponowanego menu.

 

  1. Inne informacje:

 

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Prawo Zamówień Publicznych.

 

  1. Osoba kontaktowa:

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres r.bogacki@wsptwp.eu bądź telefonicznie pod numer   22 4031803.