Pomocne adresy

Jeżeli chcesz założyć własną działalność gospodarczą:

Jak samodzielnie napisać biznes plan – podstawę przy podejmowaniu decyzji o własnej firmie stanowi dobrze napisany biznes plan. To na jego podstawie jesteś w stanie określić główne cele, mocne i słabsze strony swojego biznesu. Na tej stronie dowiesz się co powinien zawierać dobry biznes plan. Pamiętaj, że dobrze napisany biznes plan zwiększa Twoje szanse na sukces.

Jak rozpocząć działalność gospodarczą na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje dotyczące indywidualnej działalności gospodarczej. Dowiesz się m.in. jak uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak uzyskać wpis do REGON, co czeka Cię podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym i w ZUS-ie.

Jak założyć własną firmę – poradnik – znajdziesz tutaj 15 kroków niezbędnych podczas zakładania własnej firmy. Poznasz kolejne procedury zakładania firmy –  od pomysłu na biznes do zgłoszenia firmy w Państwowej Inspekcji Pracy.

Zakładam firmę jeżeli znasz już podstawowe procedury dotyczące zakładania własnej firmy, na tej stronie znajdziesz bardziej szczegółowe informacje dotyczące np. formy organizacyjno-prawnej, koniecznych zezwoleń i koncesji, a także zasady zatrudniania pracowników.

Jeżeli brakuje Ci pomysłu na biznes:

33 pomysły na biznes wg BusinessWeek

http://mambiznes.pl

http://www.przejdznaswoje.pl

Jeżeli nie wiesz skąd czerpać fundusze:

Skąd czerpać pieniądze na start?

Skąd pozyskać środki finansowe na firmę?

Jeżeli jesteś osobą poszukującą pracy:

Jak znaleźć pracęna tej stronie znajdziesz wskazówki dotyczące tego jak przygotować się do poszukiwania pracy, gdzie jej poszukiwać i w jaki sposób.

Szukanie pracy – aktywne i biernetutaj dowiesz się jak aktywnie poszukiwać pracy. Opisano tutaj standardowe i kreatywne sposoby poszukiwania pracy.

ABC poszukiwania pracy –  na tej stronie zamieszczono ciekawe artykuły, z których dowiesz się: jak sprecyzować własne umiejętności, jak napisać dobre CV czy jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.