Zakładanie firmy


Zakładanie własnej firmy krok po kroku
Od czego zacząć?

 1. Pierwszym niezbędnym krokiem do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej jest dobry pomysł, który będzie oparty o wcześniejszą analizę rynku. Pomysł na rodzaj prowadzonej działalności jest fundamentem sukcesu.
  Uwaga! Już na etapie planowania działalności warto zorientować się czy w Twoim regionie będzie popyt na daną usługę/towar, czy masz odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i wiedzę do wykonywania planowanych działań, a także czy prowadzenie działalności o wybranym charakterze nie wymaga posiadania koncesji, zezwoleń czy licencji.
 2. Aby urealnić swój pomysł i przenieść go ze sfery wyobrażeń do rzeczywistości, warto przekuć go w dobry, przemyślany biznes plan. Biznes plan to przyszłościowe spojrzenie na planowaną przez Ciebie działalności – konieczne, aby prawidłowo ocenić i zminimalizować ryzyko przedsięwzięcia. W Twoim biznes planie powinna znaleźć się między innymi: zaplanowana strategia rozwoju firmy, analiza finansowa przedsięwzięcia oraz analiza konkurencji.
  Uwaga! Dobry biznes plan zwiększy Twoje szanse na sukces!
 3. Rejestracja w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy – podczas wizyty w Urzędzie Miasta/Gminy należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Aby wypełnić wniosek potrzebujesz: nazwę firmy, określenie podmiotu wykonywanej działalności zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), adres siedziby firmy, określenie daty rozpoczęcia działalności, dowód osobisty z numerem PESEL, adres zamieszkania przedsiębiorcy. Gdy już otrzymasz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej warto je skopiować, ponieważ dodatkowe egzemplarze będą przydatne podczas załatwiania reszty spraw.
  Uwaga! Opłata za zgłoszenie działalności gospodarczej wynosi 100 zł. Warto pamiętać, że wypełniając wniosek możesz wpisać trzy rodzaje działalności – warto je dobrze przemyśleć, ponieważ każda kolejna zmiana to konieczność wypełniania nowych dokumentów i ponownych opłat.
 4. Uzyskanie numeru REGON w Urzędzie Statystycznym – dzięki nowelizacji ustawy z dnia 31 marca 2009 roku osoba fizyczna otwierająca działalność gospodarczą nie ma obowiązku osobistego stawienia się w odpowiednim urzędzie statystycznym w celu nadania numeru REGON. Zgodnie z nowymi przepisami po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej organ gminy sam przesyła odpowiednie dokumenty do Urzędu Statystycznego. Nowelizacja ustawy z 31 marca 2009 znosi również wymóg posługiwania się numerem REGON w kontaktach urzędowych, podczas wyrabiania pieczątki firmowej, przesyłania druków urzędowych czy otwierania konta bankowego.
 5. Wyrobienie firmowej pieczątki – pieczątka jest niezbędna przy np. zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Twoja pieczątka powinna zawierać: oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy), dane teleadresowe siedziby firmy, numer NIP.
  Uwaga! Koszt pieczątki to 30-50 zł. Wyrabiając pieczątkę dobrze mieć oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zaświadczenie NIP i dowód osobisty.
 6. Założenie rachunku bankowego – zakładając rachunek bankowy masz prawo wybrać dowolny bank i najbardziej odpowiednie dla Ciebie konto. Aby założyć konto bankowe potrzebujesz: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu i kopia), wzór pieczątki firmowej oraz zaświadczenie o nadaniu numer REGON (ponieważ nowelizacja z 31 marca 2009 znosi obowiązek posiadania przez przedsiębiorstwo numeru REGON, żądanie przez banki podawania tego numeru jest wynikiem wyłącznie wewnętrznych przepisów banku, nie zaś powszechnie obowiązującego prawa). Numer rachunku bankowego musisz podać do Urzędu Skarbowego i ZUS-u.
  Uwaga! Wybierając konto zwróć uwagę na koszty ewentualnych kredytów, opłaty za prowadzenie rachunku, prowizje itd.
 7. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP – jako przedsiębiorca masz obowiązek złożenia wniosku o nadanie numeru NIP jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Na tym etapie musisz złożyć również oświadczenie w jakich terminach i jakie deklaracje będziesz składał. Musisz dokonać również wyboru formy opodatkowania. Dokumenty, które będą Ci w tym celu potrzebne to: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności Gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (oryginał do wglądu i kopia), dokument potwierdzający prawo do lokalu, umowa rachunku bankowego.
  Uwaga!  W US musisz również zadeklarować czy będziesz VAT-owcem czyli płatnikiem podatku VAT. Ponadto musisz zdecydować czy będziesz prowadzić księgowość sam czy zlecisz ją innej firmie.
 8. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności musisz zgłosić się do ZUS i wypełnić tam właściwe formularze. Aby zgłosić firmę musisz wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest Twoim jedynym zajęciem dodatkowo wypełniasz formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego). Jeżeli jesteś osobą, która poza prowadzeniem firmy uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą, zamiast ZUA wypełniasz druk ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego). Rozpoczynając działalność gospodarczą podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Dokumenty, które będą Ci potrzebne na tym etapie to: zaświadczenie nadania numeru REGON, zaświadczenie nadania numeru NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i nazwa organu prowadzącego rejestr, numer rachunku bankowego firmy, dane personalne, dokument tożsamości.
  Uwaga! Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 250 zł) przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności.Uwaga! Warto mieć ze sobą oryginały i kopie wszystkich potrzebnych dokumentów.
 9. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników – jeśli zatrudniasz pracowników musisz powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Jeśli nie zatrudniasz pracowników ten punkt Cię nie dotyczy.
 10. Zorientuj się czy charakter Twojej działalności nie wymaga zgłoszenia do Sanepidu (np. gabinet kosmetyczny, sklep spożywczy) lub do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (np. doradcy podatkowi, podmioty prowadzące działalność kantorową, przedsiębiorcy prowadzący domy aukcyjne, komisy itp.).

Przydatne dokumenty

– Wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1

– Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) – strona główna, wersja DOC (spakowana ZIP), wyszukiwarka

Powodzenia!

Źródła:

Poradnik biznesowy
Zakładanie własnej firmy
Rejestracja firmy