Trening autoprezentacji

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny Trening autoprezentacji rozpoczynający się w listopadzie br. Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, nieaktywnych zawodowo, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych i niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Program kursu dostępny dostępny do pobrania (program treningu autoprezentacji.pdf)

Rekrutacja na kurs trwa od 26 października do 6 listopada 2009r.

Limit przyjęć wynosi 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz do pobrania przesłać go faksem na warszawski numer faxu lub mailem na adres k.cieslak@wsptwp.eu. Kwestionariusze można też składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie przy ulicy Urbanistów 3, tel. 022 822 96 23 w. 228

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.