Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Badanie rynku”

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych  w Olsztynie rozpoczyna rekrutację na bezpłatne warsztaty „Badanie rynku”. Rekrutacja potrwa do 7 maja 2010, ale warto się śpieszyć, ponieważ o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą odbywały się od 17 do 20 maja, w godzinach od 15.00 do 20.55, w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Podczas warsztatów zapewniamy bezpłatny obiad dla wszystkich uczestników.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

  • będą potrafili przeprowadzić samodzielne badanie rynku;
  • będą potrafili przeprowadzić analizę rynku na poziomie makrootoczenia;
  • będą potrafili ocenić atrakcyjność branży i przeprowadzić analizę konkurencji;
  • będą potrafili przeprowadzić analizę zachowań i potrzeb nabywców na rynku;
  • poznają różne rodzaje badań marketingowych i zaprojektują samodzielnie badanie marketingowe odpowiednie do sytuacji;
  • będą w stanie ocenić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa;
  • będą w stanie dokonać syntezy wyników badania rynku i sformułować odpowiednie zalecenia.

Szczegółowy program dostępny TUTAJ.

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział
w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Prowadzący zajęcia – mgr Marcin Awdziej, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach powinny wypełnić  kwestionariusz oraz umowę, dołączyć kserokopię dowodu osobistego, a następnie:

  • przesłać faksem pod numer: fax (89) 542-80-02 lub mailem na adres j.macikowska@wsptwp.eu
  • dokumenty można również składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie przy ulicy Sikorskiego 23. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (89) 542 75 36 lub (22) 403 18 03.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie zapraszamy!