Trening autoprezentacji w Olsztynie

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie  ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny Trening autoprezentacji rozpoczynający się w czerwcu br. Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, nieaktywnych zawodowo, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych i niepełnosprawnych.  Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Program kursu dostępny dostępny do pobrania TUTAJ

Rekrutacja na kurs trwa od 07 do 18.06.2010r.

Zajęcia odbędą się w terminie 28.06 – 01.07.2010r. w godzinach 15.00 – 20.55

Limit przyjęć wynosi 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz i umowę, przesłać faksem lub mailem na adres m.ostrowska@wsptwp.eu      fax 89 5428002.

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Wypełnione dokumenty aplikacyjne można również składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie przy ulicy Sikorskiego 23, tel. (0-89) 542 75 36 Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 542 75 36 lub 22 4031803

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poinformowane telefonicznie do dnia 23.06.2010r.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.