Bezpłatny kurs Podstawy marketingu i PR

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny kurs  Podstawy marketingu i PR  rozpoczynające się w lipcu  2010.

 Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Rekrutacja na kurs trwa od 14 do 25 czerwca 2010 r.

Realizacja kursu w dniach 5-7 i 12-14 lipca 2010 r.

Kurs  realizowany jest przez 2 kolejne tygodnie od poniedziałku do środy w godzinach 15.00 – 20.55.

Limit przyjęć wynosi 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz oraz umowę i przesłać faksem pod numer: fax (22) 668 86 28 lub mailem na adres  k.cieslak@wsptwp.eu .

Dokumenty  można też składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie przy ulicy Urbanistów 3. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 822 96 23   w. 228  lub (22) 403 18 03

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Ramowy program kursu TUTAJ

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.