Szanowni Państwo Beneficjenci Projektu „Kreatywny Humanista”

Aby zapewnić możliwość skorzystania z warsztatów, treningów, szkoleń czy też innych form wsparcia jak największej grupie beneficjentów oraz w związku z koniecznością osiągnięcia przewidzianych we wniosku rezultatów, postanowiono, że w ramach Projektu „Kreatywny Humanista” nie ma możliwości skorzystania przez jedną osobę z więcej niż jednej formy wsparcia. Oznacza to, iż Beneficjent, który bierze lub brał udział np. w warsztacie nie ma możliwości skorzystania z innej formy wsparcia jaką jest np. szkolenie czy też trening w ramach tego samego Projektu.