Bezpłatny kurs radzenia sobie ze stresem w Katowicach

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny trening Radzenia sobie ze stresem rozpoczynający się we wrześniu 2010. Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.  

Rekrutacja na kurs trwa od 6 do 17 września 2010 r.

Zajęcia odbędą się w terminie : 27 do 30 września 2010r. w godzinach 15.00 do 21.00

Limit przyjęć wynosi 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program kursu TUTAJ

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić umowę i kwestionariusz i przesłać go faksem pod numer: fax 32 2582706 lub mailem na adres m.mos@wsptwp.eu Kwestionariusze można też składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przy ulicy Katowickiej 27.

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.