Kurs komunikacji interpersonalnej w Szczecinie

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny warsztat “Komunikacji Interpersonalnej” odbywający się w dniach 18-21.10.2010 r.

Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Rekrutacja na kurs trwa od 27 września do 08 października 2010 r.
Limit przyjęć wynosi 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs odbędzie się w godzinach 15.00 do 21.00

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny przesłać faksem wypełniony kwestionariusz wraz z umową pod numer: fax 91 4225121 lub mailem na adres: szczecin@wsptwp.eu Wypełnione dokumenty aplikacyjne można również składać w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przy ulicy Unisławy 26

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 91 4225132.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach oraz zakres nabytych kompetencji.

 Program warsztatu dostępny jest tutaj.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu “Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.