Student

Kreatywny Humanista  – Oferta Projektu dla studentów

student

Istnieje stereotyp, iż humanista jest nieodpowiednim kandydatem do podjęcia zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Absolwenci kierunków studiów o profilu humanistycznym i społecznym są powszechnie krytykowani przez media za brak praktycznego wykształcenia, które przygotowałoby ich w większym stopniu do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności, wychodząc naprzeciw potrzebom obecnego rynku pracy.

Rynek pokazuje jednak, iż przekonania zmieniają się i pracodawcy coraz bardziej otwierają się na absolwentów kierunków humanistycznych. Silne staje się przeświadczenie, iż humaniści posiadają rozległą wiedzę z wielu dziedzin, co jest atutem w powiązaniu z cechami przedsiębiorczości.

Celem Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie jest stymulowanie przedsiębiorczości wśród swoich studentów w oparciu o zdobytą wiedzę humanistyczną, dlatego w ramach realizacji Projektu „Kreatywny Humanista” przewidziano następujące działania:

–  wprowadzenie przedmiotu „Przedsiębiorczość” na kierunkach studiów oferowanych przez Uczelnię;

–  zakupienie materiałów dydaktycznych dla studentów;

–  zakupienie fachowej literatury dotyczącej zarządzania i przedsiębiorczości do biblioteki Uczelni;

–  zapraszanie na zajęcia praktyków, przedstawicieli różnych sektorów (biznesu, samorządów lokalnych, fundacji, itp.) aby przedstawili praktyczne aspekty danej działalności oraz wskazali na kluczowe kompetencje niezbędne w danej pracy;

–  zorganizowanie wykładu w języku angielskim wybitnego naukowca z zakresu przedsiębiorczości;