Wykładowca

Kreatywny Humanista  – Oferta Projektu dla wykładowców

wykładowcaKreatywność i przedsiębiorczość stanowią siłę napędową w rozwoju ludzkości. Umiejętność kreatywnego myślenia i twórczego przekształcania rzeczywistości jest kluczowa w życiu osobistym i zawodowym. Rozwój tych cech osobowości poparty niezbędną wiedzą, daje trudny do przecenienia potencjał intelektualny, dlatego też powinien być wspierany w sferze edukacji, aby proces akomodacji do szybko zmieniającej się rzeczywistości był łatwiejszy i bardziej efektywny.

Projekt „Kreatywny Humanista” to przedsięwzięcie mające w swych założeniach przygotowanie studentów oraz absolwentów WSP TWP w Warszawie do zmieniających się warunków i wymogów rynku pracy. Poprzez odpowiednie przygotowanie wykładowców do prowadzenia dodatkowych zajęć oraz poszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni dla osób spoza społeczności akademickiej Projekt daje szansę na wzmocnienie postawy przedsiębiorczości oraz podejmowanie samodzielnych inicjatyw osób funkcjonujących na rynku pracy.

W ramach Projektu 30 osób z kadry akademickiej weźmie udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć na przedmiocie „Przedsiębiorczość”. Przeszkoleni wykładowcy będą w przyszłości przygotowywali studentów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy oraz podejmowania działań zmierzających do samozatrudnienia.