Szkolenia

szkoleniaKreatywny Humanista – Oferta szkoleniowa

W ramach projektu „Kreatywny Humanista” WSP TWP w Warszawie we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego rozszerza swoją ofertę edukacyjną, obejmując również osoby spoza społeczności akademickiej, o następujące kursy i warsztaty:

 1. Trening kreatywnościZakończony.
 2. Warsztat tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, Zakończony.
 3. Trening komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Szczecin Zakończony.
 4. Warsztat zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Zakończony.
 5. Warsztat efektywnego zarządzania czasem, Zakończony.
 6. Trening radzenia sobie ze stresem, Zakończony.
 7. Trening asertywnościZakończony.
 8. Warsztat aktywnego poszukiwania pracy, Zakończony.
 9. Trening autoprezentacji, Zakończony.
 10. Warsztat tworzenia biznes planu, Zakończony.
 11. Warsztat badanie rynku, Zakończony.
 12. Warsztat zakładania własnej firmy, Zakończony.
 13. Warsztat sztuka negocjacji, Zakończony.
 14. Szkolenie -podstawy rachunkowości, Zakończony.
 15. Szkolenie -podstawy marketingu i PR, Zakończony.
 16. Trening rozwiązywania konfliktu , Zakończony.

Harmonogram projektu:

Uwaga!

Zmiana harmonogramu w punkcie dotyczącym szkolenia Zakładanie własnej firmy:

Warszawa (zmiana terminu) – III edycja szkolenia odbędzie się w dniach 20.02-23.02.2012 r. , rekrutacja: 30.01-13.02.2012;

Szczecin (zmiana miejsca na Wałbrzych) – IV edycja szkolenia odbędzie się w Wałbrzychu, w dniach 27.02-01.03.2012. – rekrutacja 6.02-20.02.2012;

Zaplanowane przedsięwzięcia będą prowadziły do wzmocnienia postawy przedsiębiorczości. Uczestnicy uzyskają merytoryczną wiedzę, przygotowującą do podejmowania samodzielnych inicjatyw, takich jak zakładanie własnej firmy, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej, itp. Od grudnia 2009 będą odbywały się po dwa kursy w miesiącu (w okresie wakacyjnym, po jednym kursie w miesiącu).