O projekcie

Tępym umysłom natura wydaje się szara.
Umysł oświecony postrzega ognie
i iskry świateł świata.

Ralph Waldo Emerson

Czym jest „Kreatywny Humanista”?

„Kreatywny Humanista” to Projekt edukacyjny wdrażany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie (09.2009 – 12.2011), którego głównym celem jest krzewienie przedsiębiorczości wśród swoich studentów i absolwentów z wykształceniem o profilu humanistycznym oraz osób spoza społeczności akademickiej.

Zobacz prezentację (ppt)

Skąd idea Projektu?

o projekcieW ostatnich latach coraz bardziej piętnowany jest, głównie przez media, niepraktyczny charakter humanistycznego wykształcenia. Wielu pracodawców jest przekonanych, iż humaniści nie są praktycznie przygotowani do pracy w biznesie, a ich długi i abstrakcyjny proces myślowy może spowalniać realizację zadań i odbić się na pracy całego zespołu.

Projekt „Kreatywny Humanista” powstał w celu stymulowania wśród studentów zmysłu przedsiębiorczego. Jest to również odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Absolwenci wyższych uczelni humanistycznych są słabo przygotowani do aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz kreowania nowych innowacyjnych przedsięwzięć zmierzających do samozatrudnienia.

Absolwenci kierunków humanistycznych i społecznych muszą być bardziej konkurencyjni od rówieśników, którzy wybrali kierunki ekonomiczne, stąd też potrzeba wzmocnienia kierunków typowo humanistycznych o przedmioty stymulujące cechy przydatne na rynku pracy.

Przedsiębiorczość poparta niezbędną wiedzą, jaką posiada humanista daje trudny do przecenienia potencjał intelektualny i co ważne sprawczy, tak istotny dla gospodarki, stąd też pomysł na wzmocnienie kompetencji humanistów poprzez przedmioty, szkolenia i warsztaty stymulujące tę cechę.

Co chcemy osiągnąć poprzez realizację Projektu?

Głównym celem Projektu jest adekwatne przygotowanie studentów i absolwentów WSP TWP do zmieniających się warunków i wymogów rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie jakości nauczania poprzez podwyższenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej (szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości);
 • wprowadzenie do programu studiów dodatkowego przedmiotu „Przedsiębiorczość”;
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni dla osób spoza społeczności akademickiej (kursy kompetencji miękkich oraz szkolenia dające podstawy do założenia własnej firmy);

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WSP TWP w Warszawie oraz wszystkich wydziałów zamiejscowych;
 • Studenci WSP TWP w Warszawie  wszystkich kierunków i roczników wskazanych przez dziekanów;
 • Osoby spoza uczelni tzn. osoby pracujące zawodowo w różnych sektorach, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – bezrobotni, niepełnosprawni.

Korzyści dla uczestników Projektu?

 • Szansa na samodoskonalenie i rozwój,
 • Możliwość uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach,
 • Nabycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości,
 • Możliwość skorzystania z usług profesjonalnych doradców zawodowych,
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju,
 • Przygotowanie do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy,
 • Wzmocnienie postawy przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów,
 • Nabycie umiejętności kreowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego,
 • Wsparcie w zakresie komunikacji interpersonalnej, superwizji i coachingu.