Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Zakładanie własnej firmy”

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne warsztaty Zakładanie własnej firmy rozpoczynające się 07.06. 2010. Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Rekrutacja na kurs trwa od 10 maja do 21 maja 2010 r. Limit przyjęć wynosi 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program kursu znajdziesz TUTAJ

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz oraz umowę i przesłać faksem pod numer: fax 32 258 27 06  lub 022 403 18 03 lub mailem na adres : marketing-katowice@wsptwp.eu bądź  kreatywnyhumanista@wsptwp.eu. Dokumenty  można też składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przy ulicy Katowickiej 27. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:   32 3513744 lub  22 403 18 03.

Uczestnicy zakwalifikowani na kurs zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 25 maja 2010r.

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego. Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.