Trening asertywności w Olsztynie

Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach,  bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Rekrutacja na kurs trwa od  6 do 17 czerwca 2011 r.

Zajęcia odbędą się w terminie 27 – 30.06.2011 r. w godzinach 15.00 – 20.55


Limit przyjęć wynosi 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program kursu TUTAJ

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić umowę i kwestionariusz przesłać go faksem pod numer: fax  89 542 80 02 lub mailem na adres : olsztyn@wsptwp.eu
Kwestionariusze można też składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie ul Sikorskiego 23.

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.