Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

w związku z realizacją projektu „Kreatywny Humanista” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwraca się do Państwa  z prośbą o wystosowanie oferty na zakwaterowanie uczestników kursu.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Zakwaterowanie  uczestników  kursu  w  pokojach  jednoosobowych  (bądź  innych)  do indywidualnego wykorzystania.
Ilość pokoi ze śniadaniem: maksymalnie 17.

Pełna treść zapytania