Jesteśmy na półmetku

Szanowni Państwo,

Minął rok od czasu rozpoczęcia realizacji Projektu.

Zgodnie z harmonogramem jego realizacji przeprowadziliśmy w 6 Wydziałach WSP TWP w Warszawie 16 szkoleń z zakresu kompetencji społecznych oraz takich, które miały na celu wykształcić w Beneficjentach postawę przedsiębiorczą. Niemalże wszystkie proponowane przez nas szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co wpłynęło na podjęcie decyzji o uruchomieniu kolejnych edycji, najpopularniejszych naszych zdaniem, kursów. Tematyka poruszanych szkoleń to: Autoprezentacja, Aktywne poszukiwanie pracy, Asertywność, Radzenie sobie ze stresem, Kreatywność, Efektywne zarządzanie czasem, Komunikacja interpersonalna, Rozwiązanie konfliktów, Tworzenie podmiotami ekonomii społecznej, Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Sztuka negocjacji, Badanie rynku, Biznes plan, Zakładanie własnej firmy, Podstawy Rachunkowości oraz Podstawy marketingu i PR. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, posiadającą doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, zatrudnionymi, nieaktywnymi zawodowo oraz niepełnosprawnymi.

W 16 szkoleniach wzięło udział 236 osób, z czego 39 stanowiły osoby nieaktywne zawodowo, 53 bezrobotne, 114 zatrudnione, w tym 17 osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzone na zakończenie realizacji każdego z kursów ankiety ewaluacyjne, wypełniane przez beneficjentów, stały się podstawą do opracowania raportów ewaluacyjnych, które zamieszczamy poniżej.

Kolejne edycje szkoleń już wkrótce. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym w zakładce „Szkolenia” harmonogramem i zgłaszania się do uczestnictwa w Projekcie.

Raporty ewaluacyjne:

Autoprezentacja,

Aktywne poszukiwanie pracy,

Asertywność,

Radzenie sobie ze stresem,

Kreatywność,

Efektywne zarządzanie czasem,

Komunikacja interpersonalna,

Rozwiązanie konfliktów,

Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej,

Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej,

Sztuka negocjacji,

Badanie rynku,

Biznes plan,

Zakładanie własnej firmy,

Podstawy Rachunkowości

Podstawy marketingu i PR