Zapytanie ofertowe

Biuro projektu Kreatywny Humanista zwraca się z prośbą o wystosowanie oferty na wybrane pozycje bibliograficzne.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie do bibliotek poszczególnych Wydziałów Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie literatury z zakresu przedsiębiorczości. Minimalna liczba każdego tytułu wynosi 32 sztuki. Zamawiający wymaga najnowszego wydania poszczególnych pozycji.

Lista pozycji wraz ze wzorem oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Lista adresowa Bibliotek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

Oferty prosimy składać do dnia 20.10.2010r. na adres:

kreatywnyhumanista@wsptwp.eu

Prosimy o złożenie oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych (na wybrane pozycje bibliograficzne).

TREŚĆ ZAPYTANIA Z ZAŁĄCZNIKAMI – TUTAJ